آکاایران: هندی ها فیل هایشان را بزک می کنند 

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

آکاایران: فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

به گزارش آکاایران: هندی ها فیل هایشان را بزک می کنند 

اختصاصیآکا ایران:

مردم هندوستان و پیرو آئین هندو هر 12 سال در شهرهای مختلف این کشور جشنواره مذهبی پیچر برگزار می کنند  و در این جشنواره فیل های شان را بزک می کنند. صاحبان فیل ها این حیوانات بزرگ جثه را آرایش می کنند و لباس های رنگارنگ و زیبایی تن آنها می کنند. امسال این جشنواره برگزار شده است و در ادامه شما را به تماشای فیل های بزک شده دعوت می کنیم ...

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

فیل های آرایش شده در جشنواره مذهبی هندوها

منبع :

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران
تبلیغات