آکاایران: مجله آکا ایران: یکی از جالب ترین و شاید نادر ترین دیدنی های تایلند و بازارهای محلی و مراکز خرید تایلند ، بازار شناور بانکوک است ، جایی که روزانه صدها دست فروش با قایقهای خود به این محل می آیند تا اجناس خود را برای فروش عرضه کنند.
 
 
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید

آکاایران: با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید

با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
با صفاترین بازار تره بار در تایلند را ببینید
 

منبع :

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران
تبلیغات