آکاایران: زیبایی این سنگ ۱۵ متری در خلیج Húnaflói واقع در ایسلند شمالی غیرقابل انکار است. سنگی که عجیب به دایناسور شباهت دارد و اینکه آن را Hvítserkur می خوانند.

جزیره دایناسور

آکاایران: جزیره دایناسور


جزیره دایناسور

جزیره دایناسور

جزیره دایناسور

جزیره دایناسور

جزیره دایناسور

جزیره دایناسور

جزیره دایناسور

جزیره دایناسور

جزیره دایناسور