آکاایران: زیبایی این سنگ ۱۵ متری در خلیج Húnaflói واقع در ایسلند شمالی غیرقابل انکار است. سنگی که عجیب به دایناسور شباهت دارد و اینکه آن را Hvítserkur می خوانند.

جزیره دایناسور
,جزیره دایناسور,جزیره سنگی,جزیره عجیب,[categoriy]

آکاایران: جزیره دایناسور


,جزیره دایناسور,جزیره سنگی,جزیره عجیب,[categoriy]

,جزیره دایناسور,جزیره سنگی,جزیره عجیب,[categoriy]

,جزیره دایناسور,جزیره سنگی,جزیره عجیب,[categoriy]

,جزیره دایناسور,جزیره سنگی,جزیره عجیب,[categoriy]

,جزیره دایناسور,جزیره سنگی,جزیره عجیب,[categoriy]

,جزیره دایناسور,جزیره سنگی,جزیره عجیب,[categoriy]

,جزیره دایناسور,جزیره سنگی,جزیره عجیب,[categoriy]

,جزیره دایناسور,جزیره سنگی,جزیره عجیب,[categoriy]

,جزیره دایناسور,جزیره سنگی,جزیره عجیب,[categoriy]