شرکت گوگل

در این بخش از سایت آکاایران عکس و تصاویری از شرکت گوگل را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

همه ما میدونیم که کار کردن در شرکت گوگل امتیازات خاصی داره، اما اینطور که پیداست این غول دنیای موتورهای جستجو با امکاناتی که در مجموعه دفاترش گردآوری کرده به طور جدی به فکر آسایش کارمندان خودش هست. همونطور که شما دوستان پرشین استار در تصاویر زیر میبینید چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است ...

گوگل گذشته از گوگل پلکس (ساختمان مرکزی) خود که در کالیفرنیای آمریکاست، شعبه های دیگری در لندن، سوئیس، میلان، پکن، استکهلم و ... دارد که فضای داخلی آنها از این نظر که کار و استراحت کارمندانش باید در یک سطح باشد کم و بیش نظیر یکدیگر است.

دفاترکار گوگل

تصاویری از گوگل

محیط کار گوگل

تصاویری از گوگلمحیط کار گوگلکارمندان کمپانی گوگلدفاترکار گوگلتصاویری از گوگلشرکت گوگلمحیط کار گوگلتصاویری از گوگلشرکت گوگلشرکت گوگلدفاترکار گوگلمحیط کار گوگلمحیط کار گوگلتصاویری از گوگلشرکت گوگلتصاویری از گوگلمحیط کار گوگلشرکت گوگلدفاترکار گوگلدفاترکار گوگلمحیط کار گوگلکارمندان کمپانی گوگلمحیط کار گوگلمحیط کار گوگلشرکت گوگلکارمندان کمپانی گوگلتصاویری از گوگلتصاویری از گوگلکارمندان کمپانی گوگل

تصاویری زیبا از دفتر جدید شرکت گوگل در دوبلین

محیط کار گوگل


google-office-interior-3-700x466

تصاویری از گوگل

google-style-office-3-700x467

تصاویری از گوگل

google-style-office-2-700x466

شرکت گوگل

google-style-office-1-700x467

محیط کار گوگل

google-office-snapshots-700x466

دفاترکار گوگل

google-office-snapshots-3-700x467

تصاویری از گوگل

google-office-snapshots-2-700x467

شرکت گوگل

google-office-snapshots-1-700x467

محیط کار گوگل

google-office-snapshots1-700x466

شرکت گوگل

google-office-pictures-700x466

دفاترکار گوگل

google-office-pictures-4-700x466

کارمندان کمپانی گوگل

google-office-pictures-3-700x466

شرکت گوگل

google-office-pictures-2-700x466

کارمندان کمپانی گوگل

google-office-pictures-1-700x466

دفاترکار گوگل

google-office-interior-700x466

محیط کار گوگل

google-office-interior-5-700x466

دفاترکار گوگل

google-office-interior-4-700x466

محیط کار گوگل

3

تصاویری از گوگل

1

شرکت گوگل

2

کارمندان کمپانی گوگل

google-style-office-700x466

محیط کار گوگل

4

محیط کار گوگل

5

شرکت گوگل

google-design-2-700x467

کارمندان کمپانی گوگل

google-digs-pics-3-700x467

شرکت گوگل

google-digs-pics-700x466

دفاترکار گوگل

Google-games-room-300x250

کارمندان کمپانی گوگل

google-interior-pictures-1-700x467

شرکت گوگل

google-interior-pictures-2-700x467

تصاویری از گوگل

google-interior-pictures-3-700x467

دفاترکار گوگل

google-interior-pictures-4-700x467

محیط کار گوگل

google-interior-pictures-700x466

تصاویری از گوگل

google-interiors-1-700x467

تصاویری از گوگل

google-interiors-2-700x467

دفاترکار گوگل

google-interiors-700x466

کارمندان کمپانی گوگل

google-office-cabins-1-700x466

تصاویری از گوگل

google-office-cabins-2-700x466

محیط کار گوگل

google-office-cabins-3-700x466

شرکت گوگل

google-office-cabins-4-700x466

محیط کار گوگل

google-office-cabins-700x466

محیط کار گوگل

google-office-design-1-700x466

تصاویری از گوگل

google-office-design-2-700x466

شرکت گوگل

google-office-design-3-700x466

کارمندان کمپانی گوگل

google-office-design-4-700x466

کارمندان کمپانی گوگل

google-office-design-5-700x466

دفاترکار گوگل

google-office-design-700x466

محیط کار گوگل

google-office-designs-1-700x467

کارمندان کمپانی گوگل

google-office-designs-2-700x467

تصاویری از گوگل

google-office-designs-700x466

کارمندان کمپانی گوگل

google-office-dublin-1-700x466

محیط کار گوگل

google-office-dublin-2-700x466

تصاویری از گوگل

google-office-dublin-3-700x466

شرکت گوگل

google-office-dublin-4-700x466

تصاویری از گوگل

google-office-dublin-700x466

شرکت گوگل

google-office-interior-1-700x466

شرکت گوگل

google-office-interior-2-700x466

محیط کار گوگل

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات