شفق قطبی (aurora) که به آن سپیده قطبی و نور قطبی هم می گویند یکی از پدیده های جوی بسیار زیبای کره زمین است. نورهایی بسیار زیبا و خیره کننده که در آسمان حرکت می کنند و معمولا شکل های منحنی مانندی دارند.
آسمان تابان می شود و نقش هایی با رنگ ها و شکل های گوناگون در آن دیده می شود. این نقش و نگارهای رنگین گاهی دارای شکل کمان یکنواخت است، گاهی ساکن است و گاهی تپنده. گاهی متشکل از شمار زیادی پرتو است با طول موج های متفاوت که مانند پرده ها و نوارها در آسمان بازی می کنند و پیچ و تاب می خورند. رنگ درخشنده نورهای از سبز مایل به زرد به سرخ و بنفش مایل به خاکستری تغییر می کند.

زیبایی شفق، پدیده ای که برخی قبایل کانادایی به آن رقص ارواح می گویند، چشم هر ناظری را به آسمان خیره می کند.این نورهای طبیعی زیبا که در عرض های جغرافیایی نزدیک به قطب دیده می شوند، در سپیده دم قطبی قابل مشاهده هستند.

هر چقدر به قطب شمال نزدیک شوید با توجه به مجاورت با قطب مغناطیسی شمالی زمین احتمال بیشتری برای دیدن شفق قطبی وجود دارد. شهرهای شمالی کانادا که بسیار نزدیک به قطب شمال هستند و ایسلند مناطقی مناسب برای رویت این پدیده اند.

شفق های قطبی در نزدیکی قطب مغناطیسی شمالی ممکن است خیلی بالا باشد ولی در افق شمالی به صورت سبز بر افروخته و در صورت طلوع خورشید به صورت قرمز کمرنگ دیده می شوند. از ماه سپتامبر تا اکتبر و همچنین از مارس تا آوریل بیشترین احتمال دیده این پدیده وجود دارد.

در قطب جنوب نیز این پدیده اتفاق می افتد ولی فقط در جنوبی ترین عرض جغرافیایی قابل رویت است و گاهی اوقات در آمریکای جنوبی و استرالیا شفق مشاهده می شود.

 

عکس شفق قطبی

تصاویر زیبا از شفق قطبی

عکس شفق قطبی

عکس از شفق قطبی

عکس شفق قطبی

عکس های شفق قطبی

عکس شفق قطبی

 عکس شفق قطبی

عکس شفق قطبی

عکس شفق قطبی

عکس شفق قطبی

تصاویر شفق های قطبی

عکس شفق قطبی

عکس های زیبا از شفق قطبی

عکس شفق قطبی

عکس هایی از شفق قطبی

تصاویر زیبای شفق قطبی

تصاویر زیبا از شفق قطبی

عکس شفق قطبی

عکس از شفق قطبی

عکس شفق قطبی

عکس های شفق قطبی

تصاویر زیبای شفق قطبی

عکس شفق قطبی

عکس شفق قطبی

عکس شفق قطبی

عکس شفق قطبی

تصاویر شفق های قطبی

عکس شفق قطبی

عکس های زیبا از شفق قطبی

تصاویر زیبای شفق قطبی

عکس هایی از شفق قطبی

تصاویر زیبای شفق قطبی

تصاویر زیبا از شفق قطبی

شفق قطبی

عکس از شفق قطبی

عکس شفق قطبی

عکس های شفق قطبی

عکس شفق قطبی

عکس شفق قطبی

شفق قطبی