اقدام عجیب زنی که از زندگی کردن خسته شده بود!!
روزنامه "دیلی میل" نوشت: «دومین زن انگلیسی که از زندگی خود خسته شده بود در یک کلینیک خودکشی به نام "دیگنی تاس" در کشور سوئیس به زندگی خود پایان داد.»

روزنامه "دیلی میل" نوشت: «دومین زن انگلیسی که از زندگی خود خسته شده بود در یک کلینیک خودکشی به نام "دیگنی تاس" در کشور سوئیس به زندگی خود پایان داد.»
«این زن 99 ساله که هیچ گونه مریضی خاصی نداشت و صرفا از زندگی خسته شده بود تصمیم گرفت به کمک این کلینیک به زندگی خود خاتمه دهد.»

دکتر وی دراین باره می گوید: «این زن هیچ گونه بیماری و یا نقص عضو نداشته است و صرفا آنچه که در زندگی می دید لذتی برایش نداشت به همین دلیل وی از این حق برخوردار بود که به زندگی خود خاتمه دهد.»
این دکتر ادامه داد: «همین طور شما هم اگر ذهن سالمی دارید می توانید تصمیم بگیرید که آیا به زندگی خود خاتمه بدهید یا خیر.»

دیلی میل ادامه داد: «زن انگلیسی قبلی که به کمک این کلینیک خودکشی کرد معلم بازنشسته ای بود که از رشد زندگی مدرن خسته شده بود و اعتقاد داشت که تکنولوژی جامعه را تغییر داده است و به همین دلیل تصمیم به خودکشی گرفت.»

در پایان این گزارش آمده است: «سالانه سه هزار نفر در سوئیس به کمک کلینیک های خودکشی به زندگی خود خاتمه می دهند.»


نظر شما چیست؟ آیا انجام دادن چنین کاری درست است یا مخالف اصول زندگی می باشد؟منبع: jamnews.ir

گردآوری سرگرمی آکاایران
گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران
تبلیغات