برترین ها: یانگ لیو، گرافیست مستعدی است که با کمک تصاویر ساده و خلاقانه ای سعی کرده تا تفاوت های بین فرهنگ و دنیای شرق و غرب را به تصویر بکشد.

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


این هنرمند چینی در سال 1990 به آلمان مهاجرت کرد و از تجربیات شخصی خود در زندگی به عنوان منبع الهامی برای پروژه ای به نام "ملاقات شرق با غرب" استفاده کرد. در این تصاویر رنگ آبی برای دنیای غرب و رنگ قرمز برای دنیای شرق در نظر گرفته شده اند.

نظم

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


حل مشکل

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


نوشیدنی محبوب

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


مهمانی

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


بیان اندیشه ها

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


رهبران

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


وعده های غذایی روزانه

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


شبکه

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


پرورش فرزندان

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


بازنشستگی

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


گردشگری

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


سبک زندگی

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


آب و هوا و روحیه

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


میزان سر و صدا در رستوران ها

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


غذای محبوب

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


غرور

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


زمان حمام کردن

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


صف بستن

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


حمل و نقل

,تفاوت های جالب دنیای شرق و غرب +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران
تبلیغات