برترین ها: این مجسمه ها و سازه های جالب توسط یک هنرمند آمریکایی به نام جفرو اویتو از چوب های شکسته آب آورده ساخته شده اند.

او چوب ها و شاخه هایی که در ساحل واشینگتن پیدا می شود را جمع آوری نموده و آنها را تبدیل به مبلمان خلاقانه و مجسمه های زیبایی از حیوانات نموده است.

,مجسمه های جالب آب آورده! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,مجسمه های جالب آب آورده! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,مجسمه های جالب آب آورده! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,مجسمه های جالب آب آورده! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,مجسمه های جالب آب آورده! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,مجسمه های جالب آب آورده! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,مجسمه های جالب آب آورده! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,مجسمه های جالب آب آورده! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,مجسمه های جالب آب آورده! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,مجسمه های جالب آب آورده! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها


,مجسمه های جالب آب آورده! +عکس,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران
تبلیغات