loading...
روزگارنو: یکی از این پرسش ها درباره نحوه حجاب زنان است که هم برای خود آنها و هم برای بقیه جامعه به جد مطرح است. بر اساس نتایج تحقیقی که از سوی موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه میشیگان، صورت گرفته نتایج جالبی به دست آمده است. بر اساس این نظر سنجی، زنان هفت کشور مسلمان، ...

,مقایسه آماری حجاب در 7 کشور اسلامی حجاب,خواندنی ها و دیدنی ها


نقاب؟

کدام حجاب: روسری یا نقاب؟

 با گسترش وسایل ارتباط جمعی و رسانه های خبری و ارتباطی، سنت های جوامع با پرسش نسل های جدید روبرو شده و این پرسشگری ها همچنان در این جوامع به طور زنده در جریان است. یکی از این پرسش ها درباره نحوه حجاب زنان است که هم برای خود آنها و هم برای بقیه جامعه به جد مطرح است.

بر اساس نتایج تحقیقی که از سوی موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه میشیگان، صورت گرفته نتایج جالبی به دست آمده است. بر اساس این نظر سنجی، زنان  هفت کشور مسلمان، پوشیدن موی خود را به نقاب زدن ترجیح می دهند. این پژوهش نشان داده است که اکثر ساکنان در این کشورها ترجیح می دهند زنان موهای خود را با روسری بپوشند تا این که روبنده یا نقاب بزنند و تمام چهره خود را بپوشانند.

این نظر سنجی در تونس، مصر، عراق ، لبنان، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه انجام شد که همگی دارای اکثریت جمعیت مسلمان هستند.

,مقایسه آماری حجاب در 7 کشور اسلامی حجاب,خواندنی ها و دیدنی ها


در بخش دیگری از این تحقیق به وضعیت حجاب در این هفت کشور پرداخته شده که نتایج جالبی به دست آمده:  در لبنان با 49 و در ترکیه با 32 درصد، زنان مو و صورت خود را نمی پوشانند؛ اما پاکستان با 98 و عراق با 97 درصد باحجاب ترین زنان را در میان این هفت کشور دارا هستند و وضع حجاب در دو کشور مصر و عربستان هم تقریبا در همین حد است. و در مجموع، فقط 4 در صدد زنان این کشور مو و صورت خود را نمی پوشانند و در مقابل، فقط 2 درصد هم تمام سر و صورت خود را می پوشانند و حجاب بقیه در میانه این د حالت قرار دارد.

این هم درصد اختیار زنان این کشورها درباره انتخاب نحوه پوشش خود است:

,مقایسه آماری حجاب در 7 کشور اسلامی حجاب,خواندنی ها و دیدنی ها


نه نقاب، بلکه روسری، حجاب بیشتر زنان مسلمان در این هفت کشور است:

,مقایسه آماری حجاب در 7 کشور اسلامی حجاب,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران
تبلیغات