خبرآنلاین: اوقوز به سگ خود لقب دست و پا چلفتی داد، چرا که سگ گرسنه نتوانست خود را سر پا نگه دارد.

سگ درشت هیکل زمانی با مخ به زمین خورد که همسر اوقوز وی را صدا کرد و سگ برای گرفتن غذا به سوی وی با سرعت حرکت کرد.

این عکس نادر را سلیمان در کنار دریاچه اوزون دری گرفته است.

گرفتن چنین عکسی با این زاویه و در لحظه اصلی خوردن به زمین، یک عکس کاملا حرفه ای محسوب می شود.

,عکسی نادر از یک سگ دست و پا چلفتی سلیمان اوقوز,دست و پا چلفتی,سگ,خواندنی ها و دیدنی ها


,عکسی نادر از یک سگ دست و پا چلفتی سلیمان اوقوز,دست و پا چلفتی,سگ,خواندنی ها و دیدنی ها


,عکسی نادر از یک سگ دست و پا چلفتی سلیمان اوقوز,دست و پا چلفتی,سگ,خواندنی ها و دیدنی ها


,عکسی نادر از یک سگ دست و پا چلفتی سلیمان اوقوز,دست و پا چلفتی,سگ,خواندنی ها و دیدنی ها


,عکسی نادر از یک سگ دست و پا چلفتی سلیمان اوقوز,دست و پا چلفتی,سگ,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران
تبلیغات