برترین ها: پوسترهای خلاقانه زیر با قالب هیروگلیف های مصری، ابرقهرمان ها و شخصیت های تخیلی کتاب های مصور، فیلم های سینمایی و برنامه های تلویزیونی دنیای مدرن امروز را نشان می دهند.

این پوسترها توسط نقاش مستعد Josh Ln تصویرسازی شده اند که قهرمانانی همچون انتقامجویان، Power Rangers، مردان ایکس، Kick Ass، Star Trek، مرد عنکبوتی و لاک پشت های نینجا را نشان می دهند.

,نقاشی های باستانی از ابرقهرمانان امروزی!,خواندنی ها و دیدنی ها


,نقاشی های باستانی از ابرقهرمانان امروزی!,خواندنی ها و دیدنی ها


,نقاشی های باستانی از ابرقهرمانان امروزی!,خواندنی ها و دیدنی ها


,نقاشی های باستانی از ابرقهرمانان امروزی!,خواندنی ها و دیدنی ها


,نقاشی های باستانی از ابرقهرمانان امروزی!,خواندنی ها و دیدنی ها


,نقاشی های باستانی از ابرقهرمانان امروزی!,خواندنی ها و دیدنی ها


,نقاشی های باستانی از ابرقهرمانان امروزی!,خواندنی ها و دیدنی ها


,نقاشی های باستانی از ابرقهرمانان امروزی!,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران
تبلیغات