loading...
خبرآنلاین: آتشفشان سینابونگ در اندونزی مجددا فوران کرد و دولت مجبور شده تا مرز خطر را گسترش داده و مردم محلی را وادار به ترک خانه های خود کند.

تعداد فوران ها روز شنبه به بیش از 50 رسید و بیش از 20 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. ابرهایی از گاز سمی و مواد مذاب تا ارتفاع 4 کیلومتری به هوا برخاسته است.

,تصاویری از خشم طبیعت بی رحم آتشفشان,فوران,سینابونگ,خواندنی ها و دیدنی ها


,تصاویری از خشم طبیعت بی رحم آتشفشان,فوران,سینابونگ,خواندنی ها و دیدنی ها


,تصاویری از خشم طبیعت بی رحم آتشفشان,فوران,سینابونگ,خواندنی ها و دیدنی ها


,تصاویری از خشم طبیعت بی رحم آتشفشان,فوران,سینابونگ,خواندنی ها و دیدنی ها


,تصاویری از خشم طبیعت بی رحم آتشفشان,فوران,سینابونگ,خواندنی ها و دیدنی ها


,تصاویری از خشم طبیعت بی رحم آتشفشان,فوران,سینابونگ,خواندنی ها و دیدنی ها


,تصاویری از خشم طبیعت بی رحم آتشفشان,فوران,سینابونگ,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران
تبلیغات