قدرت صدای شگفت انگیز این حیوان باعث مرگ انسان میشود!!!

حیوانی که با شنیدن صدایش انسان می میرد

آکاایران: حیوانی که با شنیدن صدایش انسان می میرد!

قدرت صدای شگفت انگیز این حیوان باعث مرگ انسان میشود!!!

تعبیر خواب شنیدن صدای حیوانات

شاید عجیب به نظر برسد اما شنیدن صدای نهنگ اسپرمی باعث مرگ انسان می شود

قدرت صدای شگفت انگیز نهنگ اسپرمی

"نهنگ اسپرمی"، بلندترین صدا در حیوانات را دارد و شنیدن صدایش می تواند باعث بیهوشی یا مرگ انسان بشود!

این نهنگ صدای 236دسیبیلی تولید می کند در حالیکه یک جت اگر در نزدیکی شما تیک‌آف کند، قدرت صدایش 150دسیبل است.

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکاایران
تبلیغات