سیمرغ

شاید برایتان جالب باشد که چه کسی و به چه علتی ماشین ظرفشویی را اختراع کرده است

زنی که ماشین ظرفشویی را اختراع کرد

جوزیفن کوکران تنها به این دلیل که از شکسته شدن ظرف های قیمتی اش توسط خدمتکاران خسته شده بود ماشین ظرفشویی را اختراع کرد!


زنی که ماشین ظرفشویی را اختراع کرد

دلیلی که باعث شد این زن ماشین ظرفشویی را اختراع کند! عکسدلیلی که باعث شد این زن ماشین ظرفشویی را اختراع کند! عکس


.

منبع : seemorgh.com