گزارشی عجیب از پدری که 32 فرزند دارد (عکس) -آکاگزارشی عجیب از پدری که 32 فرزند دارد (عکس) -آکا

آکاایران: گزارشی عجیب از پدری که 32 فرزند دارد (عکس)

آکاایران: پدری که 32 فرزند دارد و آرزومند 50 فرزندی است

این پدر آروزهای جالبی دارد وی تا کنون 32 تا فرزند دارد و گفته می شود وی می خواهد به مرز 50 تا برسد .

تکین مرد اهل کشور ترکیه با ۳۲ فرزند از چهار همسر هست که آرزو می کند تعداد فرزندانش به ۵۰ برسد. او که در استان هاتای ترکیه زندگی می کند اولین بار در سال ۱۹٨۲ ازدواج کرده و می گوید تمام فرزندان خود را به نام می شناسد و از وقت گذراندن با آن ها لذت میبرد. او ۱۲ فرزند پسر و ۲۰ فرزند دختر دارد.

گزارشی عجیب از پدری که 32 فرزند دارد (عکس) -آکاگزارشی عجیب از پدری که 32 فرزند دارد (عکس) -آکا

گزارشی عجیب از پدری که 32 فرزند دارد (عکس) -آکاگزارشی عجیب از پدری که 32 فرزند دارد (عکس) -آکا

پدری که 32 فرزند دارد

گزارشی عجیب از پدری که 32 فرزند دارد (عکس) -آکاگزارشی عجیب از پدری که 32 فرزند دارد (عکس) -آکا

گزارشی عجیب از پدری که 32 فرزند دارد (عکس) -آکاگزارشی عجیب از پدری که 32 فرزند دارد (عکس) -آکا

گزارشی عجیب از پدری که 32 فرزند دارد (عکس) -آکاگزارشی عجیب از پدری که 32 فرزند دارد (عکس) -آکا

تصاویری از پدری که 32 فرزند دارد

گزارشی عجیب از پدری که 32 فرزند دارد (عکس) -آکاگزارشی عجیب از پدری که 32 فرزند دارد (عکس) -آکا

عکس هایی از پدری که 32 فرزند دارد

.

منبع :

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکاایران
پربازدیدها
تبلیغات