آکاایران: انتقام با وایتکس ، خواستگار تلگرامی

انتقام با وایتکس | خواستگار تلگرامی

آکاایران: انتقام با وایتکس ، خواستگار تلگرامی

جالبترین ها ، آکا ایران : زن جوانی با مراجعه به دادسرای جنایی با طرح شکایتی اعلام کرد از دست خواستگار انتقام جویی که با او در شبکه های اجماعی آشنا شده است، اعلام کرد امنیت جانی ندارد. او از ماموران پلیس در خواست کرد تا خواستگار کینه جورا بازداشت کنند.

به گزارش آکاایران: شاکی در تحقیقات فنی به بازپرس سهرابی از شعبه نهم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران گفت: چندی پیش با مردی در تلگرام آشنا شدم و پس از مدتی مرد غریبه پیشنهاد ازدواج به من داد و قرار شد برای صحبت همدیگر را ملاقات کنیم. وقتی سر قرار حاضر شدم به خاطر اینکه ۱۵ سال از محسن  جوان تر هستم و او شغل مناسبی ندارد به پیشنهاد خواستگاری اش جواب منفی دادم.

زن جوان ادامه داد: وقتی محسن  در برابر جواب منفی قرار گرفت از همان موقع تهدیدهایش شروع شد و ۲ بار وقتی قصد رفتن به محل کارم را داشتم محسن روی من مایع ریخت که باعث سوختگی ۲ درصدی بدنم شد و پس از آن محسن  مرا تهدید به مرگ کرده است تا به اجبار جواب مثبت به خواسته اش بدهم.

شاکی ادامه داد: ۲ ماه است که به خاطر تهدیدهای محسن  با آژانس به محل کارم می روم و آرامش زندگی ام به هم ریخته است.بازپرس سهرابی دستور داد تا شاهدان این به دادسرا احضار شوند تا تحقیقات فنی برای دستگیری عامل این تهدیدها دستگیر شود.

.

منبع : permag.ir

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکاایران
تبلیغات