آکاایران: تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدن کمک به آن ها 

سرپل ذهاب «زهاب» «کردی;سه رپێڵ زه هاو» یکی از شهرهای استان کرمانشاه ایران هست.مردم این شهر کرد میباشند. این شهر مرزی ایران در زمان جنگ ایران و عراق به شدت صدمه دیداما بعد از جنگ بازسازی شد.

این شهر در ۴۵ درجه و ۵۲ دقیقه طول شرقی و ۳۴ درجه و ۲۴ درجه عرض جغرافیاییو در غرب کشور و منتهی الیه شیب ارتفاعات زاگرس بر سر راه بین المللی استان تهران – بغدادموسوم به جاده کربلا واقع گردیده هست. این شهر مرکز شهرستان سرپل ذهاب هست.

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن هاعکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

آکاایران: عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها
عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

عکس های تخریب روستاهای سرپل ذهاب و عدم رسیدگی و کمک رسانی به آن ها

.

منبع : bishtav.ir

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکاایران
تبلیغات