آکاایران: شرکت گوگل همیشه جزء شرکت هایی است که بیشترین ارزش و احترام را به پرسنل خود قائل بوده و بهترین شرایط را برای آنها فراهم می کند. تصاویر زیر مربوط به دفاتر این شرکت در کشورهای مختلف دنیاست.
امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 175
وبسایت مشرق: شرکت گوگل همیشه جزء شرکت هایی است که بیشترین ارزش و احترام را به پرسنل خود قائل بوده و بهترین شرایط را برای آنها فراهم می کند. تصاویر زیر مربوط به دفاتر این شرکت در کشورهای مختلف دنیاست.
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد

آکاایران: از کار در این مکان خسته نخواهید شد

 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 
 
از کار در این مکان خسته نخواهید شد
 

منبع :

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکاایران
تبلیغات