آکاایران: یک حیوان شبیه شیر در روستای علی آباد دمق از توابع شهرستان ملایر پیدا شد.

یک حیوان شبیه به شیر در روستای علی آباد دمق از توابع شهرستان ملایر پیدا شد. این حیوان تیر خورده که به نظر می رسد حال مساعدی ندارد، توسط اهالی در باغات سر اوسولا دیده شده و پس از آن به کارکنان سازمان حفاظت از محیط زیست تحویل داده شده است.

وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات وحش ایران، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آن ها و تعیین مناطقی به عنوان پارک وحش و موزه های جانورشناسی را نیز در بر می گیرد.

آکاایران: حیوانی عجیب (شبیه شیر) در باغ همدان تصاویر

حیوانی عجیب (شبیه شیر) در باغ همدان  تصاویر - سایت پونک -آکاحیوانی عجیب (شبیه شیر) در باغ همدان  تصاویر - سایت پونک -آکا
حیوانی عجیب (شبیه شیر) در باغ همدان  تصاویر - سایت پونک -آکاحیوانی عجیب (شبیه شیر) در باغ همدان  تصاویر - سایت پونک -آکا

باشگاه خبرنگاران جوان

منبع :