آکاایران: خلیج آتش با سواحل سفید، آب آبی و بلوک های گرانیتی بزرگ به رنگ نارنجی روشن شناخته می شود. شاید کاپیتان توبیاس هم بعد از دیدن این صخره های قرمز آتشین این نام را به آن داد، کسی چه می داند؟
امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 159
آکا ایران: خلیج آتش در ساحل شمال شرقی تاسمانی در استرالیا قرار دارد و خلیج بزرگی است که 30 کیلومتر امتداد دارد. این خلیج توسط دریانورد و کاشف بریتانیایی، کاپیتان «Tobias Furneaux» در سال 1773 وقتی متوجه آتش های متعددی شد که باعث شد او باورکند که این کشور پرجمعیت است، نامگذاری شد. شواهدی از سکونت مردم بومی هنوز هم در این ساحل مشاهده می شود.
 
خلیج آتش با سواحل سفید، آب آبی و بلوک های گرانیتی بزرگ به رنگ نارنجی روشن شناخته می شود. شاید کاپیتان توبیاس هم بعد از دیدن این صخره های قرمز آتشین این نام را به آن داد، کسی چه می داند؟
 
گلسنگ ها ترکیبی از جلبک و قارچ هستند که با هم در یک رابطه همزیستی زندگی می کنند. جلبک از طریق فتوسنتز غذا فراهم می کند در حالیکه قارچ ها یک محیط محافظت شده برای جلبک فراهم می کنند. فرم زندگی طبیعی خواص خیلی متفاوتی با خواص هریک از اجزای ارگانیسم به تنهایی دارد. گلسنگ ها با جزء قارچی خود دسته بندی می شوند و نام علمی که به آن ها داده می شود هم صرف نظر از جلبکی که زندگی می کند، با توجه به نام قارچ ها انجام می شود. این گلسنگ ها باعث نارنجی رنگ شدن صخره های خلیج آتش شده اند. علاوه بر گلسنگ ها، حیات وحش محلی غنی در این خلیج وجود دارد که شامل پرنده ها، مرجان ها و تنوع دریایی که صخره ها به خود جذب می کنند می شود.
 
صخره های نارنجی خلیج آتش - آکاخلیج،ساحل،استرالیا،نارنجی،گلسنگ

آکاایران: صخره های نارنجی خلیج آتش

 
 
صخره های نارنجی خلیج آتش - آکاخلیج،ساحل،استرالیا،نارنجی،گلسنگ
 
 
صخره های نارنجی خلیج آتش - آکاخلیج،ساحل،استرالیا،نارنجی،گلسنگ
 
 
صخره های نارنجی خلیج آتش - آکاخلیج،ساحل،استرالیا،نارنجی،گلسنگ
 
 
صخره های نارنجی خلیج آتش - آکاخلیج،ساحل،استرالیا،نارنجی،گلسنگ
 
 
صخره های نارنجی خلیج آتش - آکاخلیج،ساحل،استرالیا،نارنجی،گلسنگ
 

منبع :

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکاایران
پربازدیدها
تبلیغات