چالش سطل آب یخ

در این بخش از سایت آکاایران چالش سطل آب یخ را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

 چالش سطل یخ یا کارزار آب یخ فعالیتی است که شامل ریختن یک سطل آب یخ روی سر یک نفر می شود. این فعالیت در رابطه با کمک به جامعه سرطان در نیوزلند و مؤسسه خیریه کمک به بیماران اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ای ال اس) در آمریکا است.

Ice-Bucket-Challenge

چالش آب یخ هنرمندان

File:Doing the ALS Ice Bucket Challenge (14927191426).jpg

چالش آب یخ

چالش آب یخ هنرمندان

چالش آب یخ هنرمندان

چالش آب یخ هنرمندان

چالش آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش آب یخ

چالش آب یخ هنرمندان

چالش آب یخ هنرمندان

چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش آب یخ هنرمندان

چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات