رادیو چین: براساس گزارش خبرگزاری نیوز کره جنوبی، چندی پیش آکادمی علوم کشاورزی جیونگ جی دوی کره جنوبی نمایشگاه برنامه ریزی کشاورزی حشرات را برگزار کرد. در این نمایشگاه بیسکویت های گوناگونی که درون آن ها حشره است، به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه 6 روز طول کشید.

,بیسکویت درست شده با حشرات! +عکس بیسکویت,حشرات,نمایشگاه,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی


,بیسکویت درست شده با حشرات! +عکس بیسکویت,حشرات,نمایشگاه,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی


,بیسکویت درست شده با حشرات! +عکس بیسکویت,حشرات,نمایشگاه,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی


,بیسکویت درست شده با حشرات! +عکس بیسکویت,حشرات,نمایشگاه,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی


,بیسکویت درست شده با حشرات! +عکس بیسکویت,حشرات,نمایشگاه,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی


,بیسکویت درست شده با حشرات! +عکس بیسکویت,حشرات,نمایشگاه,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکاایران
تبلیغات