رادیو چین: براساس گزارش «دیلی پست» چاپ انگلستان، نلی پراهوا (Neli Prahova) مادر 32 ساله انگلسی یک عکاس است. وی به عکاسی از نوزادان علاقه دارد و با صرف 3 ساعت وقت صحنه را برای نوزادان می چیند و پس از خوابیدن آن ها، با استفاده از زیورآلات و لباس ها با سبک سال های 20 قرن بیستم نوزادان را آرایش می کند. وی می گوید عکاسی از نوزادان ده روزه آسان تر است.,لباس های زیبای قدیمی نوزادان عکس لباس,قدیمی,نوزادان,جالب انگیز


,لباس های زیبای قدیمی نوزادان عکس لباس,قدیمی,نوزادان,جالب انگیز


,لباس های زیبای قدیمی نوزادان عکس لباس,قدیمی,نوزادان,جالب انگیز


,لباس های زیبای قدیمی نوزادان عکس لباس,قدیمی,نوزادان,جالب انگیز


,لباس های زیبای قدیمی نوزادان عکس لباس,قدیمی,نوزادان,جالب انگیز