زیست نیوز: بدنبال مزه های جدید هستید؟! پرسشی که این روزها در کشورهای غربی طرفداران بسیاری دارد بویژه آنکه شهروندان تا حدودی از مصرف گوشت(مخصوصا نوع قرمز آن) فاصله گرفته و تمایل زیادی به انواع میوه و سبزیجات نشان می دهند.

 در این میان عرضه کنندگان محصولات غذایی نیز با توجه به پتانسیل بازار مصرف اقدام به شناسایی و واردات انواع جدیدی از میوه ها و سبزیجات می کنند و از سوی دیگر نیز چنانچه شرایطی اقلیمی اجازه دهد نسبت به کشت انواع جدید در کشورهای مقصد اقدام می کنند. در ادامه این مطلب تصاویر گردآوری شده از محصولات مذکور را شاهد خواهیم بود.

خربزه شاخ دار یا خیار آفریقایی شاخ دار


سیب آکی آفریقایی
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


ترگیل از مالزی، تایلند و جنوب هند
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


آکبی از ژاپن
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


دست بودا از ژاپن
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


سالاک از جاوه و سوماترا
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


آلوی مژکی سرخ از جنوب شرق آسیا
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


میوه اژدها از ژاپن، چین، ویتنام، مالزی و سرزمین های اشغالی
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


کلم رومی
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


جک فروت از حنوب شرق آسیا و شرق آفریقا
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


انگور برزیلی
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


آناتو
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


دوریان از جنوب شرق آسیا
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


کرامبولا از جنوب شرق آسیا
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


کفیر لایم از هند و جنوب شرق آسیا
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


زرگیل از اندونزی
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


کوپوآکو از جنگل های کلمبیا، بولیوی، پرو و برزیل
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


سیب زمینی بنفش شیرین
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


انار از ایران و شمال هند
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


ساپوتی سیاه از مکزیک و مرکز آمریکای جنوبی
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


هویج بنفش
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز


کپل از اندونزی
,میوه‌های متفاوت و عجیب و غریب! عکس میوه,متفاوت,جالب انگیز