در این بخش از سایت آکاایران غلط نامه کدخدا را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا خنده دار

غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا

غلط نامه تصویری کدخدا

طنز غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا فیسبوک

غلط نامه کدخدا جالب

غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا تصویری

غلط نامه کدخدا جالب

غلط نامه کدخدا

غلط نامه جالب کدخدا

غلط نامه کدخدا جالب

غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا جدید

طنز غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا عکس

غلط نامه کدخدا جالب

غلط نامه کدخدا

طنز غلط نامه کدخدا

طنز غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا

غلط نامه ی کدخدا

غلط نامه کدخدا جالب

غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا

طنز غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا جالب

غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا جالب

غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا جالب

غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا جالب

گردآوری توسط بخش طنز،مطالب طنز سایت آکاایران
  غلط نامه کدخدا!

غلط نامه کدخدا!

غلط نامه کدخدا!   جواد خیابانی!   حامد بهداد! دب اصغر! بیل گیتس!
غلط نامه کدخدا

غلط نامه کدخدا

در این بخش از سایت آکاایران غلط نامه کدخدا را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. غلط نامه کدخدا طنز غلط نامه کدخدا غلط نامه ک
ل

غلط نامه کدخدا! (3)

  غلط نامه کدخدا!آش + تی(Tea)=آشتی!آبیـدال!موسیر!پله(PELE) برقی!=پلّه برقیسرسام!قندهار!دِل(ِِDELL) شده گان(GUN)= دلشدگان!سر رسید!شنی سل(Cell)= شنیسل!شستشوی مغزی!س
غلط نامه کدخدا! (1)

غلط نامه کدخدا! (1)

    غلط نامه کدخدا! جواد خیابانی!حامد بهداد!دب اصغر!بیل گیتس!سیزده به دردستهای آلو دِه!جوش شیرین!قهرمانی!گونیا!بچه مثبت!
نامه

غلط نامه کدخدا! (2)

  غلط نامه کدخدا!سلام از ماست!بی باک!رباط کریم!سنجاقک!زیر آب زن = زیراب زنبهینه!میگ میگ!ویتامین!گل پای گان (Gun) = گلپایگانذولفنون!نون کنجدی!کف تار= کفتار!
نامه

غلط نامه کدخدا! (4)

رمضانی = رم + ضانی(xani)بابکطوطیالتماسبهنوش بختیارینوکیاکیارستمی = کیا(KIA) + رستمفوتبالرو در وایسیماهیتابهبامزیماریاکریلیزینگدل(Dell) به دل(Dell) راه داره
غلط نامه کدخدا! (5)

غلط نامه کدخدا! (5)

غلط نامه کدخدا! Sun+دیس= ساندیس!پورتِ قالی = پرتقالی!چلسی!مک کار = مکـّار!نک (Neck)  بت(Bat) = نکبت!صداقت!سمندَر!تبریز!یو (you) ونت (went) توس = یو
غلط نامه کدخدا! (6)

غلط نامه کدخدا! (6)

غلط نامه کدخدا!3 دا و 30 ما = صدا و سیما!اینجوری که بوش میــاد!!R تو روز= آرتوروز!4 تا Sad(غمگین)= 400آل (آل پاچینو) و چه (چه گوارا) = آلوچه!گچ car= گچکارپپه +
غلط نامه کدخدا! (7)

غلط نامه کدخدا! (7)

غلط نامه کدخدا!گاو چرا نی(نیست)؟؟! = گاوچرانی!هدیه ای که تَهِ رانی است! = هدیه تهرانی!تجدید پیمان!یه ریگی (عبدالمالک ریگی) تو کفششه!دو ران ِ طلایی =دوران طلایی!گل ِ آبی =
نامه

غلط نامه کدخدا! (8)

غلط نامه کدخدا!سی نفر از نیروی دریای روسیه = سیروس قایقران!کریم باقری یخ زده(ice) = آیس کریم!قائم شهر و شهرِ یــِوَر!مگان (خودرو) + فاکس(fox=روباه) = مگان فاکس (هنرپیشه هال
غلط نامه کدخدا! (9)

غلط نامه کدخدا! (9)

غلط نامه کدخدا!پوسیده!باقالی!میخ + چه (چه گوارا) = میخچه!بارون!بی برو، برگرد!3 تا رِ = ستاره!زنِ بیل گیت = زنبیل!"ح" جیم شده = حجیم شده!شیرِ سَم آور = شیر سماور!ارت(earth)
نامه

غلط نامه کدخدا! (10)

غلط نامه کدخدا!با زر گان(gun) ؛ اسلحه ای ساخته شده با زر(طلا) =بازرگان!همه فن(fan) حریف!مسِ داغ = مصداق!جاجرود دو تا "ج" داره = دوجداره!خر مگس!30 + بیل(bill gate) = سیبیل!ر
تبلیغات