داستان طنز اولین روز کاری

داستان طنز اولین روز کاریداستان طنز اولین روز کاری

آکاایران: داستان طنز اولین روز کاری

آکاایران:  

داستان طنز و خنده دار اولین روز کاری :

نمکستان : مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چندملیتی درآمد. در اولین روز کار خود، با کافه تریا تماس گرفت و گفت: ” یک فنجان قهوه برای من بیاورید.”

صدایی از آن طرف پاسخ داد: ” شماره داخلی را اشتباه گرفته ای. می دانی تو با کی داری حرف می زنی ؟”

کارمند تازه وارد گفت: ” نه ” صدای آن طرف گفت: “من مدیر اجرایی شرکت هستم، احمق”

مرد تازه وارد با لحنی حق به جانب گفت: ” و تو میدانی با کی حرف میزنی بی چاره.”

مدیر اجرایی گفت: ” نه ” کارمند تازه وارد گفت: «خوبه» و سریع گوشی را گذاشت!!!

 مطالب مرتبط : 

داستان طنز « خواستگاری »

داستان طنز» حکایت عمه خانــــــوم

.

منبع : taknaz.ir

تبلیغات