داستان خواندنی ببخشیم و بگذریم

آکاایران: داستان خواندنی ببخشیم و بگذریم

آکاایران: داستان «ببخشیم و بگذریم»

هنگام برداشت محصول بود. شبی از شبها روباهی وارد گندمزار شد و بخش کوچکی از مزرعه را لگدمال کرد و به پیرمرد کمی ضرر زد.

به گزارش آکاایران: پیرمرد کینه ی روباه را به دل گرفت. بعد از چند روز روباه را به دام انداخت و تصمیم گرفت از حیوان انتقام بگیرد. مقداری پوشال را به روغن آغشته کرده، به دم روباه بست و آتش زد.

روباه شعله ور در مزرعه به اینطرف و آن طرف می دوید و کشاورز بخت برگشته هم به دنبالش.

در این تعقیب و گریز، گندمزار به خاکستر تبدیل شد…

نتیجه اخلاقی: وقتی کینه به دل گرفته و در پی انتقام هستیم، باید بدانیم آتش این انتقام، دامن خود ما را هم خواهد گرفت!

جذاب ترین


داستان خواندنی ببخشیم و بگذریم
داستان کودکانه نی نی کوچولو و سنجاب
داستان خواندنی ببخشیم و بگذریم
ماجرای زن تنها به همراه مردی در زندان انفرادی
داستان خواندنی ببخشیم و بگذریم
داستان کودکانه پادشاه گل و بوته ها
داستان آموزنده «کفش هایش انگشت نما»
داستان خواندنی ببخشیم و بگذریم
ماجرای آموزنده «ظرف عسل»
داستان خواندنی ببخشیم و بگذریم
داستان زیبای «ملکه ی گل ها»
داستان کودکانه (موش موشی)
داستان خواندنی ببخشیم و بگذریم
داستان قشنگ زندگی معمولی یک پزشک
.

منبع : talab.org

تبلیغات