شعر طنز بسیار جالبی درمورد متروی تهران!

شعر طنز بسیار جالبی درمورد متروی تهران!
شعر طنز مترو,شعر طنز در مورد مترو,شعر طنز مترو,[categoriy]
بدترین بوی عالم است الحق ... بوی سیر و پیاز و عطر و عرق

ازدحام و فشار از هر سو
زور آرنج و ضربه زانو

بدترین بوی عالم است الحق
بوی سیر و پیاز و عطر و عرق

کارمند و محصل و عملی
کامبیز و یارو و مملی

تاجر و دزد و دکتر و بیکار
لاغروچاق و سالم و بیمار

حرف‌های سیاسی و گله‌ها
بحث تبعیض‌ها و فاصله‌ها

گاه دعوای عده‌ای سالار
فحش‌های به‌شدت کش‌دار

یک نفرغرق در سطور کتاب
یک نفر هم کنار او در خواب

منبع: khabaronline.ir
گردآوری پرتال آکاایران
گردآوری پرتال آکاایران
شعر طنز بسیار جالبی درمورد متروی تهران! گردآوری توسط بخش شعر طنز سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات