اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

ضرب المثل سواره از پیاده خبر ندارد، سیر از گرسنه -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ضرب المثل سواره از پیاده خبر ندارد، سیر از گرسنه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سرگرمی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آکاایران: مجموعه: دنیای ضرب المثل

ضرب المثل سواره از پیاده خبر ندارد، سیر از گرسنه
,ضرب المثل سواره از پیاده خبر ندارد سیر از گرسنه, ضرب المثل, ضرب المثل های ایرانی,[categoriy]

آکاایران: ضرب المثل سواره از پیاده خبر ندارد، سیر از گرسنه

داستان ضرب المثل سواره از پیاده خبر ندارد، سیر از گرسنه

 

به گزارش آکاایران: در زمان های نه چندان دور، مردی سوار بر شتر از بیابان داغ و خشکی می گذشت. مرد سواره دلش می خواست هر چه زودتر به شهر برسد. اما راه طولانی بود و مقصد دور. سواره رفت و رفت تا در پای تپه ای به مردی پیاده رسید. مرد پیاده خسته بود، به مرد سواره گفت: «برادر خسته ام! جان به دست و پایم نمانده، مرا هم سوار شتر کن و به شهر برسان.» خورجین قشنگی بر دوش مرد پیاده بود. مرد سواره گفت: «این خورجین را بفروش و یک الاغ بخر». مرد پیاده لبخندی زد و گفت: «نمی توانم، این خورجین زندگی من است» و التماس کرد که او را هم سوار بر شتر کند.

 

مرد سواره با اخم به مرد پیاده نگاهی انداخت و گفت: «شتر، بچه من است، طاقت ندارد و فقط یک نفر می تواند بر آن سوار شود». مرد سواره این را گفت و به راهش ادامه داد. زمانی گذشت، مرد پیاده از خورجینش نان و خرمایی درآورد و خورد و به راه افتاد. در وسط راه به مرد سواره رسید. مرد سواره روی زمین نشسته بود و شکمش را می مالید. مرد سواره گفت: «برادر گرسنه هستم. اگر ممکن است نان و آبی به من بده». مرد پیاده نیشخندی زد و گفت: «این شتر را بفروش و نان و خرما بخر و آن را بخور و سفر کن.» مرد سواره لبخندی زد و گفت: «نمی توانم، این شتر یاور من است. مرا از این آبادی به آن آبادی می برد.»

 

بعد با التماس به مرد پیاده گفت: «لقمه ای نان بده، خیلی گرسنه ام.» مرد پیاده با اخم به مرد سواره نگاهی کرد و گفت: «خورجین من کوچک است، نان و خرما به اندازه یک نفر جا می گیرد و فقط یک نفر را سیر می کند!» مرد پیاده این را گفت و رفت. زن و بچه های مرد سواره و مرد پیاده کنار دروازه شهر منتظر بودند تا آنها بیایند. اما همه با تعجب دیدند که شتر بی سوار می آید و خورجینی هم به دهان دارد.

 

جوانان شهر در جست وجوی دو مرد به طرف بیابان به راه افتادند. راه زیادی نرفته بودند که به مرد پیاده رسیدند. او خسته روی زمین افتاده بود. او را سوار بر اسبی کردند. کمی آن سوتر، مرد سواره هم از گرسنگی روی زمین افتاده بود. او را نیز سوار بر اسب به شهر بازگرداندند و از آن پس بی خبری سیر از گرسنه و سواره از پیاده ضرب المثل خاص و عام شد.


.

منبع : beytoote.com

ضرب المثل سواره از پیاده خبر ندارد، سیر از گرسنه گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات