loading...

صبح از دشت ارژن بار کردیم فردا صبح دیدیم همان دشت ارژن هستیم

نظیر آنچه رشتیم پنبه شد.  این مثل را در موارد بسیاری با معنی و مفهوم اصلی می‌آورند،  وقتی در مورد معامله‌ای دو نفر مدتها بحث می‌کنند و با شرایطی توافق کنند ناگهان یکی از طرفین معامله عدول کند یا در خواستگاری دختر وکارهای روزانه که پس از گفتگو‌ها و بحث‌ها یکی از افراد ذینفع موارد توافق را برهم زند،  می‌آورند.


مأخذ: زمانی کاروانی از دشت ارژن به قصد شیراز حرکت کردند شبانگاه بین راه منزل کردند و بار انداختند،  سحرگاه به جای ادامه مسیر بسوی شیراز اشتباهاً به دشت ارژن بازگشتند و متوجه شدند که به مبدا برگشته‌اند،  این مثل از آن زمان رایج و سایر شد.
منبع:sarapoem.persiangig.com


گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکاایران
تبلیغات