لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است !!

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است !! ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سرگرمی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

کاهش مصرف این ماده، زندگی تان را نجات می دهد - آکا

روزی تاجری با بار فراوان سوار بر شتر سفر می کرد . در طول راه با کاروان دزدان برخورد کرد و آنها نه تنها تمام دارایی و حتی لباس های او را گرفتند ، بلکه او را کتک مفصلی هم زدند !
تاجر هر چه قدر داد و فریاد کرد فایده ای نداشت . همین طور که راه می رفت متوجه شد خار و خاشاک بیابان پاهایش را زخمی کرده است ، آرام آرام و به سختی به راهش ادامه داد . یکدفعه متوجه یک جفت کفش شد ، نزدیک رفت و آن ها را برداشت . وقتی دید که یک لنگه از آن کفش ها پاره است با عصبانیت آن ها را به گوشه ای پرتاب کرد و رفت ، ولی چند قدم بیشتر نرفته بود که پشیمان شد ، برگشت و کفش ها را پوشید و با خودش می گفت : « در چنین بیابانی یک لنگه کفش هم غنیمت است ! » از آن وقت به بعد این مثل را زمانی به کار می برند که بخواهند بگویند قدر نعمتی که در حال حاضر داریم باید بدانیم !

گردآوری پرتال اکاایران

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است !! شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

لنگه کفشی در بیابان

لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است !! گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات