داستان ضرب المثل عجب کشکی سابیدم

داستان ضرب المثل عجب کشکی سابیدم

مجموعه: دنیای ضرب المثل داستان ضرب المثل عجب کشکی سابیدم داستان ضرب المثل عجب کشکی سابیدم   عجب کشکی سابیدم همش دوغ پتی بود این ضرب المثل را زم
ضرب المثل ها

ضرب المثل های لری با معنی

مجموعه: دنیای ضرب المثل ضرب المثل های لری با معنی ضرب المثل های لری   در میان لرها نیز ضرب المثل های فراوانی وجود دارد که آن ها را در جای جای کشورمان
معمای تیله بازی با قاضی

معمای تیله بازی با قاضی

چطور تیله ها را تقسیم می کنید که بیشترین شانس را برای بیرون آوردن تیله سفید و زنده ماندن داشته باشید؟ همه ما عاشق حل کردن معماییم تا هوش خود را بسنجیم, اما در عین حال زمان زیادی
داستان ضرب المثل “خاک بر سر”

داستان ضرب المثل “خاک بر سر”

” سفیان” نیز آن را همراه با غنایم فاقد آن که نامی از رشادت و دلیری اسپهبد بیاورد به نام خود برای “حجاج بن یوسف”در کوفه فرستاد. ضرب المثل خاک بر سر دارای
داستان ضرب المثل خاک برسر

داستان ضرب المثل خاک برسر

مجموعه: دنیای ضرب المثل داستان ضرب المثل خاک برسر داستان و کاربرد ضرب المثل خاک برسر    کاربرد ضرب المثل:  ضرب المثل "خاک بر سر" دارای مع
ضرب المثل ملل

ضرب المثل ملل مختلف درباره زن

مجموعه: دنیای ضرب المثل ضرب المثل ملل مختلف درباره زن ضرب المثل درباره زن   1- آرژانتینیها زن بد و زن خوب هر دو به شلاق احتیاج دارند.   2- اف
ضرب المثل دانه دیدی، دام ندیدی

ضرب المثل دانه دیدی، دام ندیدی

مجموعه: دنیای ضرب المثل ضرب المثل دانه دیدی، دام ندیدی داستان ضرب المثل دانه دیدی، دام ندیدی   مورد استفاده: در مورد افرادی گفته می شود که با غ
داستان ضرب المثل ، کفگیر به ته دیک خورده

داستان ضرب المثل ، کفگیر به ته دیک خورده

داستان ضرب المثل ، کفگیر به ته دیک خورده داستان ضرب المثل ، کفگیر به ته دیک خوردهکفگیر به ته دیک خورده برای پختن پلو بمقدار زیاد از قابلمه های بزرگی به نام دیگ استفاده می کنند.و
ریشه ضرب المثل

ریشه ضرب المثل با بزرگان پیوند کرده است

ریشه ضرب المثل با بزرگان پیوند کرده است ریشه ضرب المثل با بزرگان پیوند کرده است یکی بود ، یکی نبود کنار رودخانه ای موشی تنها زندگی می کرد . او دلش می خواست به آن طرف رود
داستان ضرب المثل نادر هم رفت و برنگشت

داستان ضرب المثل نادر هم رفت و برنگشت

داستان ضرب المثل نادر هم رفت و برنگشت داستان ضرب المثل نادر هم رفت و برنگشت مورد استفاده: در مورد افرادی که خیلی به خودشان و توانایی هایشان اطمینان دارند به کار می رود.
تست هوش جمع اعداد روی توپ ها -

تست هوش جمع اعداد روی توپ ها -

تست هوش جمع اعداد روی توپ ها , این معما با عنوان ‘مجموع سه عدد فرد برابر ۳۰ شود’ نیز معروف است. تست هوش جمع اعداد روی توپ ها تست هوش جمع اعداد روی توپ ها , هما
داستان ضرب المثل برو کشکتو بساب -

داستان ضرب المثل برو کشکتو بساب -

نقل می کنند در زمان مرحوم شیخ بهایی، عالم و عارف و وزیر دانشمند صفویه، مش حسن نامی که در یکی از مدرسه های اصفهان تحصیل می کرد ضرب المثل برو کشکتو بساب ضرب المثل برو کشکتو
تبلیغات