داستان ضرب المثل برو کشکتو بساب -

داستان ضرب المثل برو کشکتو بساب -

نقل می کنند در زمان مرحوم شیخ بهایی، عالم و عارف و وزیر دانشمند صفویه، مش حسن نامی که در یکی از مدرسه های اصفهان تحصیل می کرد ضرب المثل برو کشکتو بساب ضرب المثل برو کشکتو
معمای چند نفر

معمای چند نفر به سه زبان حرف می زنند؟ -

دست کم چند نفر در این مهمانی هستند که به هر سه زبان صحبت می کنند؟ یا به عبارتی کم ترین تعدادی که به هر سه زبان حرف می زنند، چقدر است؟ معمای حرف زدن به سه زبان معمای حرف زد
ضرب المثل جالب

ضرب المثل جالب ﺿﺮﺭ مالی نه جانی

ضرب المثل جالب ﺿﺮﺭ مالی نه جانی ضرب المثل جالب ﺿﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ضری المثل آموزنده ضرر مالی , ﺩﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺲ ﺑﻮﺩ ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺩﯾﮕﺮ
ضرب المثل امان از خروس بی محل !! -

ضرب المثل امان از خروس بی محل !! -

ضرب المثل امان از خروس بی محل را در ادامه ببینید : ضرب المثل امان از خروس بی محل !! داستان ضرب المثل امان از خروس بی محل را در ادامه ببینید : ضرب المثل امان از خروس بی مح
ضرب المثل ﺿﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ -

ضرب المثل ﺿﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ -

ﺿﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ , ﻧﺰﺩیک ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ خشکی ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ دیدند که ﺧﯿﮏﻫﺎﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ شناور هست.ﻣﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺁﺏ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺿﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ
بابات هم همین زبان درازی ها را داشت ! -

بابات هم همین زبان درازی ها را داشت ! -

بابات هم همین زبان درازی ها را داشت , درباره ی آدم زورگو و فریبکاری که برای رسیدن به مقصود ناحق خودش بهانه تراشی کند. بابات هم همین زبان درازی ها را داشت بابات هم همین زبا
تست هوش تصویری

تست هوش تصویری پنج ضلعی های خالدار -

پنج ضلعی های خالدار , با توجه به منطق و ارتباط بین آنها، بجای علامت سوال کدام گزینه قرار می گیرد؟ تست هوش پنج ضلعی های خالدار پنج ضلعی های خالدار , تعدادی پنج ضلعی داریم.
ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی

ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی -

ضرب المثل های انگلیسی , کسی که بچه خود را نزند روزی به سینه خود خواهد زد ضرب المثل های انگلیسی ضرب المثل های انگلیسی , First catch your hare, then cook him مرغی که در هواس
ریشه ضرب المثل

ریشه ضرب المثل بهلول و خرقه،نان جو و سرکه

ریشه ضرب المثل بهلول و خرقه،نان جو و سرکه ریشه ضرب المثل بهلول و خرقه،نان جو و سرکه یکی بود یکی نبود. در زمان هارون الرشید،مردی بود به نام بهلول.بهلول دانشمند وآدم بزرگی
ضرب المثل عطایش را به لقایش بخشید

ریشه ضرب المثل عطایش را به لقایش بخشید

ریشه ضرب المثل عطایش را به لقایش بخشید ریشه ضرب المثل عطایش را به لقایش بخشید داستان ضرب المثل عطایش را به لقایش بخشید  مورد استفاده: این ضرب المثل در مواقعی به کار می
داستان ضرب المثل گاو بندی

داستان ضرب المثل گاو بندی

داستان ضرب المثل گاو بندی, ضرب المثل گاو بندی, ضرب المثل های فارسی داستان ضرب المثل گاو بندی داستان ضرب المثل گاو بندی, ضرب المثل گاو بندی در این مطلب از ابرتازه ها داس
تبلیغات