ضرب المثل دانه دیدی، دام ندیدی

ضرب المثل دانه دیدی، دام ندیدی

مجموعه: دنیای ضرب المثل ضرب المثل دانه دیدی، دام ندیدی داستان ضرب المثل دانه دیدی، دام ندیدی   مورد استفاده: در مورد افرادی گفته می شود که با غ
داستان ضرب المثل ، کفگیر به ته دیک خورده

داستان ضرب المثل ، کفگیر به ته دیک خورده

داستان ضرب المثل ، کفگیر به ته دیک خورده داستان ضرب المثل ، کفگیر به ته دیک خوردهکفگیر به ته دیک خورده برای پختن پلو بمقدار زیاد از قابلمه های بزرگی به نام دیگ استفاده می کنند.و
ریشه ضرب المثل

ریشه ضرب المثل با بزرگان پیوند کرده است

ریشه ضرب المثل با بزرگان پیوند کرده است ریشه ضرب المثل با بزرگان پیوند کرده است یکی بود ، یکی نبود کنار رودخانه ای موشی تنها زندگی می کرد . او دلش می خواست به آن طرف رود
داستان ضرب المثل نادر هم رفت و برنگشت

داستان ضرب المثل نادر هم رفت و برنگشت

داستان ضرب المثل نادر هم رفت و برنگشت داستان ضرب المثل نادر هم رفت و برنگشت مورد استفاده: در مورد افرادی که خیلی به خودشان و توانایی هایشان اطمینان دارند به کار می رود.
تست هوش جمع اعداد روی توپ ها -

تست هوش جمع اعداد روی توپ ها -

تست هوش جمع اعداد روی توپ ها , این معما با عنوان ‘مجموع سه عدد فرد برابر ۳۰ شود’ نیز معروف است. تست هوش جمع اعداد روی توپ ها تست هوش جمع اعداد روی توپ ها , هما
داستان ضرب المثل برو کشکتو بساب -

داستان ضرب المثل برو کشکتو بساب -

نقل می کنند در زمان مرحوم شیخ بهایی، عالم و عارف و وزیر دانشمند صفویه، مش حسن نامی که در یکی از مدرسه های اصفهان تحصیل می کرد ضرب المثل برو کشکتو بساب ضرب المثل برو کشکتو
معمای چند نفر

معمای چند نفر به سه زبان حرف می زنند؟ -

دست کم چند نفر در این مهمانی هستند که به هر سه زبان صحبت می کنند؟ یا به عبارتی کم ترین تعدادی که به هر سه زبان حرف می زنند، چقدر است؟ معمای حرف زدن به سه زبان معمای حرف زد
ضرب المثل جالب

ضرب المثل جالب ﺿﺮﺭ مالی نه جانی

ضرب المثل جالب ﺿﺮﺭ مالی نه جانی ضرب المثل جالب ﺿﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ضری المثل آموزنده ضرر مالی , ﺩﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺲ ﺑﻮﺩ ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺩﯾﮕﺮ
ضرب المثل امان از خروس بی محل !! -

ضرب المثل امان از خروس بی محل !! -

ضرب المثل امان از خروس بی محل را در ادامه ببینید : ضرب المثل امان از خروس بی محل !! داستان ضرب المثل امان از خروس بی محل را در ادامه ببینید : ضرب المثل امان از خروس بی مح
تبلیغات