بهترین اس ام اس و پیامک های آشتی کنون، منت کشی و معذرت خواهی