آکاایران: مجموعه: بازیهای محلی

بازی محلی

بازی محلی گل یا سوخت (ابهر )بازی های محلی

آکاایران: بازی محلی گل یا سوخت (ابهر )

بازی های محلی

 

ده تا پوست گردو را به طور وارونه داخل یک سینى قرار مى دهند.

 

یک نفر پنهانى دگمه یا شیء ریز دیگرى را زیر یکى از پوست گردوها مى گذارد و از نفر مقابل مى خواهد که حدس بزند این شیء زیر کدام یک است.

 

اگر شخص مقابل درست گفت "گل" است و در غیر این صورت "سوخت" است. بازنده باید به عنوان مجازات سور و سات و خرج شب نشینى بعدى را بدهد و یا شب نشینى بعدى در منزل او باشد .

 

 


.

منبع : beytoote.com

تبلیغات