loading...

بازی محلی

آکاایران: یک بازی جالب ، بازی محلی قطور

آکاایران: بازی محلی قطور (کهکیلویه و بویراحمد ) ابتدا یکى از سنگ ها را در دست گرفته و چهار عدد دیگر را روى زمین قرار مى دهند.بعد سنگى را که در دست دارند به هوا پرتاب مى کنند و قبل از آنکه به زمین برسد، یکى از سنگ ها را از زمین برمى دارند، سپس سنگى را که برداشته اند، در دست […]

بازی محلی قطور (کهکیلویه و بویراحمد )

ابتدا یکى از سنگ ها را در دست گرفته و چهار عدد دیگر را روى زمین قرار مى دهند.بعد سنگى را که
در دست دارند به هوا پرتاب مى کنند و قبل از آنکه به زمین برسد، یکى از سنگ ها را از زمین
به گزارش آکاایران: برمى دارند، سپس سنگى را که برداشته اند، در دست دیگر قرار داده و دوباره همین کار را تکرار مى کنند تا اینکه
همه ٔ سنگ ها را از زمین بلند کنند.این مرحله ٔ اول بازى است.

در مرحله ٔ دوم یکى از سنگ ها را به هوا پرتاب کرده و بقیه ٔ سنگ هائى را که روى زمین
قرار دارد، دوتا دوتا برمى دارند.در مرحله ٔ بعدى سنگ ها را سه تا سه تا برمى دارند و بعد چهارتا، چهارتا.نوبت بعد، پنج سنگ
را به هوا انداخته و با پشت دست آنها را مى گیرند.بعضى معتقد هستند که بازى قطور باعث خشک شدن شیر گوسفندان
و گاوها مى شود.یعنى انجام این بازى شیر گوسفندان و گاوها را کم و کمتر مى کند.به این ترتیب بازى قطور
در باورها و اعتقادات مردم نیز جائى دارد.

راسخون

.

منبع : persianv.com

تبلیغات