اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

بازی محلی لشکرکشى، بازی محلی یزد

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بازی محلی لشکرکشى، بازی محلی یزد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سرگرمی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آکاایران: بازی محلی لشکرکشى، بازی محلی یزد

آکاایران:  بازی محلی لشکرکشى عده اى از جوان هاى دو محله در میدان یا تکیه یا حسینیه ٔ محل خود جمع مى شوند و هر محله براى خود یکى از افراد صاحب صلاح را به عنوان استاد (سرپرست) انتخاب مى کند.نفرات دو محله دایره وار طورى که هر محله نصف دایره را تشکیل دهد، کنار هم مى ایستند. آن گاه دو استاد هرکدام یکى […]


بازی محلی لشکرکشى

عده اى از جوان هاى دو محله در میدان یا تکیه یا حسینیه ٔ محل خود جمع
مى شوند و هر محله براى خود یکى از افراد صاحب صلاح را به عنوان استاد (سرپرست) انتخاب مى کند.نفرات دو محله دایره وار
به گزارش آکاایران: طورى که هر محله نصف دایره را تشکیل دهد، کنار هم مى ایستند.

آن گاه دو استاد هرکدام یکى از نفرات چابک و قوى خود را با نام صدا مى زنند که به وسط میدان
آمده و کشتى خود را شروع کنند.
داورى بازى هم به عهده ٔ دو استاد است.کشتى به حالت سرپا انجام مى شود.
برنده ٔ بازى کسى است که حریف را از زمین بلند کرده و بر زمین بزند و یا اینکه با
به کار بردن فنی، حریف به زمین بى افتد.
پس از آن برنده ٔ کشتى در زمین مى ماند و به جاى بازنده، استاد مربوطه، یکى دیگر از افراد خود را
براى کشتى گرفتن با برنده صدا مى زند.بسیار پیش مى آید که یک نفر با چندین نفر کشتى مى گیرد.زورآزمائى ها تا حدود بیش
از ده کشتى ادامه مى یابد و هر محله که برد بیشترى داشته باشد، برنده اعلام مى شود.

راسخون

.

منبع : persianv.com

بازی محلی لشکرکشى، بازی محلی یزد گردآوری توسط بخش بازیهای محلی،بازی های بومی سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات