یک بازی محلی برای تقویت فکر!یک بازی محلی برای تقویت فکر!

آکاایران: یک بازی محلی برای تقویت فکر!

آکاایران: بازی محلی اته گه داش قویدو اته گه داش قویدو” در دامن سنگ گذاشتن” برای انجام این بازی باید بیش از پنج نفر بازیکن حضور دارا باشند با توجه به اینکه این بازی تحرک بدنی ندارد ولی باعث تقویت فکر می شود برای شروع بازی، بازیکنان کنار هم به ردیف می نشینند،  یک نفر به عنوان […]

یک بازی محلی برای تقویت فکر!یک بازی محلی برای تقویت فکر!


بازی محلی اته گه داش قویدو

اته گه داش قویدو” در دامن سنگ گذاشتن” برای انجام این بازی باید بیش از پنج نفر بازیکن حضور دارا باشند با توجه به اینکه این بازی تحرک بدنی ندارد ولی باعث تقویت فکر می شود برای شروع بازی، بازیکنان کنار هم به ردیف می نشینند،

 یک نفر به عنوان شاگرد و یک نفر دیگر از بازیکنان به عنوان اوستا انتخاب می شوند اوستا با سنگ کوچکی که در دست دارد در برابر آنها می ایستد و شاگرد هم مقابل اوستا می ایستد آن گاه بازیکنان نشسته بر روی زین هایی دنج را در میان دامن خود معین می کنند و اوستا ناگهان فاقد آنکه شاگرد متوجه شود، سنگ را در دامن یکی از بازیکنان می گذارد و سپس نوبت شاگرد می شود تا حدس بزند سنگ در دامن چه کسی است.

اگر حدس وی درست باشد به جای اوستا می ایستد ولی اگر حدسش اشتباه باشد به جای یکی از بازیکنان نشسته و یکی از آنها به عنوان شاگرد می آید.

بازی به همین ترتیب و تا هر زمانی که بازیکنان مایل به انجام آن باشند ادامه می یابد.

این بازی تحرک بدنی ندارد و مخصوص هوای برفی و بارانی و داخل اتاق است و باعث تقویت فکر کودکان می شود .

راسخون

اخبار مرتبط:

بازی جالب ، بازی محلی قایم باشک

بازی محلی جالب ، بازی بشین و پاشو

یک بازی سرگرم کننده ، بازی محلی اینه اینه

.

منبع : persianv.com

پربازدیدها
تبلیغات