بازی محلی

بازی بشین و پاشوبازی محلی جالب

آکاایران: بازی محلی جالب ، بازی بشین و پاشو

آکاایران: بازی بشین و پاشو ● اهداف کلی: تقویت عضلات پا● اهداف جزئی: تمرکز حواس و بهبود سرعت عمل ها● تعداد بازیکن: به تعداد افراد داوطلب● سن بازیکنان: 6 الی 13 ساله● ابزار لازم: ندارد● محوطه بازی: 10 × 10 متر● شرح بازی: بازیکنان در محوطه تقریبا هم می ایستند. مربی کلماتی مانند : بشین […]

بازی محلی

بازی بشین و پاشو

بازی بشین و پاشو

● اهداف کلی: تقویت عضلات پا
● اهداف جزئی: تمرکز حواس و بهبود سرعت عمل ها
● تعداد بازیکن: به تعداد افراد داوطلب
● سن بازیکنان: 6 الی 13 ساله
● ابزار لازم: ندارد
● محوطه بازی: 10 × 10 متر
● شرح بازی: بازیکنان در محوطه تقریبا هم می ایستند.

مربی کلماتی مانند : بشین ، پاشو ، نشین ، پانشو را ادا می کند و آنها موظف به اجراءِ حرکات مربوطه هستند .

تأخیر و اشتباه در اجراء به منزله ی خطاست و بازیکن خاطی خود به خود از بازی خارج می شود . لازم به ذکر است که لفظ « نشین » مفهوم « پاشو یا ایستاده بمان » را و لفظ « پا نشو » مفهوم « بشین یا نشسته بمان » را می رساند.

● نتیجه بازی: هماهنگی و تطبیق رفتاری را با یک گروه اجتماعی ایجاد نموده و کودک با انجام این گونه بازیها همیشه سعی در تقلیل خطاها دارد.

راسخون

اخبار مرتبط:

یک بازی بانشاط ، بازی محلی صندلی بازی

یک بازی سرگرم کننده ، بازی محلی اینه اینه

چند بازی محلی جالب در شهر بوشهر

.

منبع : persianv.com

تبلیغات