آکاایران : ترول ؟ واژه ای که این روزها بسیار زیاد شنیده ایم و همچنین در فضای مجاز به کرار ترول ها و داستانهایشان را دیده ایم ، ترول ها عمدتا هدفشان ایجاد یک بحث منطقی و سازنده نیست بلکه تنها به دنبال جلب توجه کردن در صفحات مجازی هستند وظیفه ای که به خوبی از پس آن بر آمده اند و در فاصله کوتاهی از پیدایش آنها طرفداران بسیاری برای خود پیدا کرده اند. و توجه بسیاری از کاربران اینترنت را به خود جلب کرده اند. حالا در این قسمت از مقالات سرگرمی آکاایران برای شما جدیدترین تصاویر از ترول ها را آماده کرده ایم.


ترول خنده دار,جوک,طنز

ترول های جدید

ترول خنده دار,جوک,طنز

جدیدترین طنز های ترول

جدیدترین تصاویر ترول 

ترول خنده دار,جوک,طنز

ترول 

ترول خنده دار,جوک,طنز

جدیدترین تصاویر ترول

ترول 

ترول خنده دار,جوک,طنز

جدیدترین تصاویر ترول

 

 ترول های جدید   

ترول خنده دار,جوک,طنز

تصاویر خنده دار

ترول های جدید

عکس های خف

ترول خنده دار,جوک,طنز

جدیدترین تصاویر ترول

ترول خنده دار,جوک,طنز

ترول

ترول خنده دار,جوک,طنز

ترول های 2015

ترول

ترول خنده دار,جوک,طنز

لطیفه

ترول

ترول خنده دار,جوک,طنز

جوک

ترول

 

ترول خنده دار,جوک,طنز

طنز

ترول

ترول خنده دار,جوک,طنز

جدیدترین تصاویر ترول

ترول خنده دار,جوک,طنز

ترول های جدید

ترول خنده دار,جوک,طنز

ترول های جدید

ترول خنده دار,جوک,طنز

جدیدترین تصاویر ترول

ترول خنده دار,جوک,طنز

جدیدترین تصاویر ترول

ترول خنده دار,جوک,طنز

جدیدترین تصاویر ترول

ترول خنده دار,جوک,طنز

ترول

ترول خنده دار,جوک,طنز

جدیدترین تصاویر ترول

ترول خنده دار,جوک,طنز

ترول

ترول خنده دار,جوک,طنز

جدیدترین تصاویر ترول

ترول خنده دار,جوک,طنز

جدیدترین تصاویر ترول

ترول خنده دار,جوک,طنز

ترول های جدید

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکاایران
تبلیغات