آکاایران: اس ام اس و جک جدید (88)

آکاایران: دفترچه خاطرات غضنفر : خیلی فقیر بودیم ،هیچ پولی نداشتیم ، مادرم قادر به زاییدن من نبود ، خاله ام مرا زایید

اس ام اس و جک جدید (88) -آکااس ام اس و جک جدید (88) -آکا

منبع :