آکاایران: جدیدترین جوک های میهن تاز

………………………….

محض رضای خدا یکی واسه این مادرا شفاف سازی کنه …!.
.
.
اگه یه لباس نوین میخریم معنیش این نیست که میتونی قبلی رو دستمال گردگیری کنی…

………………………….

امروز رفته بودم پشت بوم که آنتن تلویزیونون رو تنظیم کنم، با موبایلم شماره خونه رو گرفتم به مامانم میگم: الو، مامان خوبه؟

مامانم هم میگه : مرسی همه خوبن شما خوبین؟ خانواده خوبن؟
ببخشید بجا نیاوردم.

………………………….

یه عطسه کردم، سریع رفتم قرص خوردم، سوپ درست کردم،
آب نمک قرقره کردم، وقتی داشتم آب جوش می خوردم ویروس اومد بیرون
گفت: باشه داداش، خودکشی نکن، میرم!!!

………………………….

همه از مرگ می ترسن، من از این جمله: بسته اینترنت شما رو به پایان است