لطیفه خیلی خنده دار

جوک و لطیفه خیلی خنده دار مخصوص ایرانیانجوک و لطیفه خیلی خنده دار مخصوص ایرانیان

آکاایران: جوک و لطیفه خیلی خنده دار مخصوص ایرانیان

آکاایران: جوک و لطیفه خیلی خنده دار مخصوص ایرانیان

آﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ
.
.
ﺧﺮﺳﺎﯼ ﻗﻄﺒﯽ ﭼﻮﻥ ﺳﻔﯿﺪﻥ …
ﻫﯿﭽﻮﺧﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﺑﺮﻥ ﺧﺘﻢ ..!
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ
ﺗﻮ ﺷﺎﺩﯾﺎﺗﻮﻥ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﻦ..
شبا میشینم تا بوق سگ کشف میکنم
کسی قدر نمیدونه

 

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکاایران
تبلیغات