سوژه های وطنی جدید !!

آکاایران: سوژه های وطنی نوین !!

آکاایران:  

 سوژه های وطنی جدید !!

تازه کلاس کنکور هم برگزار میکنند چه شود
 
 

 سوژه های وطنی جدید !!
فقط تجسم کنید یه توریست بیادایران و ببرنش این مغازه

 سوژه های وطنی جدید !!
فکرکن اسم پدرت این باشه

 سوژه های وطنی جدید !!
اول اسب سفید بود ... بعد شد ماشین ... الانم موتور خدا رحم کنه
چند وقت دیگه  دوچرخه عروس !!!
 

 سوژه های وطنی جدید !!
هم شکار هم دوست دار طبیعت؟
 

 سوژه های وطنی جدید !!
اینم پیکان کروک !!

 سوژه های وطنی جدید !!
قلیان تلفنی !! اونوقت چه جوری؟
 
 سوژه های وطنی جدید !!
فاقد شرح!!

 سوژه های وطنی جدید !! سوژه های وطنی جدید !!


 سوژه های وطنی جدید !!


 سوژه های وطنی جدید !!


 سوژه های وطنی جدید !!

.

منبع : ablimoo.com

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکاایران
تبلیغات