تست خودشناسی سنجش میزان فضولی در اشخاص (مطلب طنز)

تست خودشناسی سنجش میزان فضولی در اشخاص (مطلب طنز)تست خودشناسی سنجش میزان فضولی در اشخاص (مطلب طنز)

آکاایران: تست خودشناسی سنجش میزان فضولی در اشخاص (مطلب طنز)

آکاایران: پورتال تفریحی و سرگرمی فراناز/تست خودشناسی سنجش میزان فضولی در اشخاص (مطلب طنز)

اگر امتیاز شما از 30 بیشتر شود مشخص می کند شما فردی بسیار کنجکاو و فضول هستید.دست از این رفتار زشت بردارید تا کار دستتان نداده!!!

1.تصورکنید که صبح خواب مانده اید و دیرتان شده است. هنگام خروج از خانه صداى دعواى همسایه را مى شنوید. آیا مى ایستید تا ببینید موضوع ازچه قرار است؟

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

2.با دوستتان مشغول مکالمه تلفنى هستید که مجبور مى شوید مدتى منتظربمانید تا او به مکالمه دیگرى که درانتظار است پاسخ دهد آیا وقتى براى ادامه مکالمه شما برمى گردد از او مى پرسید چه کسى پشت خط منتظر بود؟

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

3.به منزل دوستتان رفته اید و او براى انجام کارى از اتاق خارج مى شود. روى میز او یک نامه جلب توجه مى کند. آیا نگاهى به آن مى اندازید؟

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

4.دراتوبوس یا تاکسى نشسته اید و فرد کنارى شما مشغول مطالعه است. دراین شرایط چه مى کنید؟

ـ مستقیماً به آنچه او مطالعه مى کند خیره شده و شما هم همراه او مطالعه مى کنید.(۱۰)

ـ هرازچندگاهى نگاهى دزدکى مى اندازید تا ببینید او چه چیزى مطالعه مى کند. (۵)

ـ کاملاً بى تفاوت رفتارمى کنید. (۰)

5.اگر شما بدانید که یکى از آشنایان رازى دارد، چه مى کنید؟

ـ هرطور شده سعى مى کنید سرازکار او درآورید. (۱۰)

ـ اگر صحبتى درباره آن پیش بیاید، کنجکاو مى شوید. (۵)

ـ رازهاى دیگران، مسائل شخصى آنهاست و سعى نمى کنید وارد حیطه خصوصى آنهاشوید.(۰)

 
6.اگرجایى دعوا یا تصادفى اتفاق بیفتد، آیا نزدیک مى شوید تا ببینید جریان ازچه قرار است؟

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

7.اگر وارد رستورانى شوید و ببینید یکى از آشنایان با فردغریبه اى آنجاست، آیا کنجکاو مى شوید ببینید غریبه چه کسى است؟

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

8.آیا معمولاً درباره قیمت و محل خرید چیزهایى که دوستانتان مى خرند پرس و جو مى کنید؟

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

9.آیا تا به حال کیف دیگران را فاقد اجازه شان جست وجو کرده اید؟

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

10.اگر رمز عبور شناسه دوستانتان را داشته باشید سرى به ایمیل هاى آنها مى زنید؟

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

.

منبع : faranaz.com


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سنجش فضولی

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکاایران
تبلیغات