تفاوت زندگی دخترای امروزی با زنان قدیم

تفاوت زندگی دخترای امروزی با زنان قدیمتفاوت زندگی دخترای امروزی با زنان قدیم

آکاایران: تفاوت زندگی دخترای امروزی با زنان قدیم

آکاایران: تفاوت زندگی دخترای امروزی با  زنان قدیم

صبح ساعت 5
قدیم: به آهستگی از خواب بیدار می شود. نماز میخواند و سپس به لانه مرغها میرود تا تخم مرغها را جمع کند
نوین: مثل خرچنگ به رختخواب چسبیده و خر و پف میکند.

صبح ساعت 6
قدیم: شیر گاو را دوشیده است ، چای را دم کرده است ، سفره صبحانه را باعشق و علاقه انداخته و با مهربانی مشغول بوسیدن صورت آقای شوهر است تا از خواب بیدار شود.
نوین: بازهم خوابیده است

صبح ساعت 7
قدیم: مشغول مشایعت آقای شوهر است که از در خانه بیرون می رود و هزار تا دعا و صلوات برای سلامتی شوهر کرده و پشت سرش به او فوت میکند.
نوین: هنوز کپیده است.سایت فراناز

صبح ساعت 11
قدیم: مشغول رسیدگی به بچه ها و پاک کردن لپه برای درست کردن ناهار است.
نوین: تازه چشمانش را با هزار تا ناز و عشوه باز کرده و با دست در حال بررسی جوش های روی صورتش است

ظهر ساعت 12
قدیم: مشغول مزه کردن پلو به جهت تنظیم نمک آن است.
نوین: در حال آرایش کردن با همسایه طبقه بالا در مورد انواع مدیتیشن صحبت می کند

ظهر ساعت 13
قدیم: در حال شستن جوراب و لباس های آقای خانه درون طشت وسط حیاط خلوت میباشد.
نوین: در حال روشن کردن ماشین لباسشویی ، ماشین ظرفشویی و البته غرغر کردن است.

ظهر ساعت 14
قدیم: در حال مالیدن پای آقای شوهر که برای خوردن ناهار به خانه آمده است میباشد. جهت حض جمیل بردن آقای شوهر ، دامن گل گلی خود را پوشیده است.
نوین: در حال انداختن یک غذای آماده درون میکرفر بوده و در همان حال در حال تماشای Farsi1 می باشد.

ظهر ساعت 15
قدیم: در حال جارو کردن حیاط خانه و تمیز کردن لانه مرغها و بردن علوفه برای گاوشان می باشد.
نوین: با یکی از دوستانش به پاساژ صدف برای خرید رفته است.

عصر ساعت 16
قدیم: مشغول شستن پاهای کودکشان است که به دلیل دویدن در کوچه خونی شده است.
نوین: در حال پرو کردن لباس های خریداری شده است. در همان حال هم نیم نگاهی هم به شکم خود دارد که جدیداً چاقی را فریاد می کشد.

عصر ساعت 17
قدیم: دم در خانه ایستاده است تا آقای شوهر بیاید.
نوین: در لابی نشسته است تا با آقای شوهر به خرید برود.سایت فراناز

عصر ساعت 18
قدیم: برای شوهر خود چای آورده و مانند یک خانم کنار شوهرش در حال صحبت با او است.
نوین: از این مغازه به آن مغازه شوهر بیچاره خود را می برد.

شب ساعت 19
قدیم: سفره شام را انداخته و شوهر را برای خوردن شام دعوت میکند.
نوین: هنوز در حال خرید است.

شب ساعت 20
قدیم: در حال شستن ظروف شام ، کنار حوضه خانه است.
نوین: کماکان در حال خرید است.

شب ساعت 21
قدیم: در حال چاق نمودن قلیان آقای همسر میباشد.
نوین: در رستوران ، پیتزا میل می فرمایند.

شب ساعت 22
قدیم: رختخواب ها را پهن کرده است برای خوابیدن . در حال ریختن گل سرخ روی متکای آقای خانه است تا خوش بو شود.
نوین: در حال غرغر کردن بر سر وضعیت ترافیک است.

شب ساعت 23 و 24
قدیم: …
نوین: در حال مشاهده TV هستند ایشون ، لطفاً مزاحم نشوید…

.

منبع : faranaz.com

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکاایران
تبلیغات