آکاایران: نوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی را در این بخش از مجله آکا ایران ببینید تصاویر زنی که در شبکه های اجتماعی جمع اوری شده اند.

bxs1

خدا که برات بخواد با یه کلمه “کچلیک” هم کاراتو ردیف میکنه

نوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکانوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکا

آغا بدبخت شدیم کلید روحانی گم شده

نوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکانوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکا

نوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی


چال گونه فاقد جراحی و خونریزی

نوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکانوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکا

 

کی بوس میخواد؟

نوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکانوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکا

عکس های خنده دار

بارش تگرگ در ابادان

نوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکانوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکا

 

جوری که اقایون ایرانی خانوما رو میبینن

نوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکانوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکا

 

وقتی انگشت پات میخوره به پایه مبل

نوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکانوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکا

 

 
چه حالی میکنن نماینده های مجلس با رای های ما

نوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکانوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکا

نوشته های طنز و عکس های خنده دار

با خط و نشونی که خواهره داره میکشه فکر نکنم بچه عمر زیادی کنه

نوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکانوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکا

دقایقی قبل از امتحانات

نوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکانوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکا

دختره با حجاب اصن از همون بچگیش مشخصه

نوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکانوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکا

 

 

اونوقت ما کلی درس خوندیم کنکور قبول شیم بریم دانشگاه و کلاس مختلط

نوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکانوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکا

 

عروس و داماد داعشی! ایشالا به پای همدیگه منفجر شید

نوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکانوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکا

 

 

دلگیر مشو…

دلت که گیر باشد رها نمی شوی

خداوند بندگانش را با انچه که به آن دل بسته اند می آزماید

نوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکانوشته های طنز و عکس های خنده دار و جالب تلگرامی - -آکا

 

.

منبع : morahem.com