آکاایران: معروفترین پزشک متخصص قلب

آکاایران: معروفترین پزشک متخصص قلب نیویورک فوت کرد و در مجلس ختم باشکوهش یک ماکت بزرگ قلب در پشت تابوت او قرار داده بودند که در پایان مراسم همراه با مارش عزا دریچه های آن قلب باز شد و تابوت  را به درون خود فرو برد همه از این ابتکار به اعجاب و تحسین آمدند،

    ولی یکی از پزشکان در ردیف اول ناگهان شروع کرد به قهقهه و اصلا نمیتوانست خودش را کنترل کند. عاقبت کشیش به او تذکر داد،  ولی او  گفت پدر روحانی، من مقصودی ندارم، فقط  مجسم کردم  اگر من که متخصص زنان و زایمان هستم  بمیرم این صحنه چگونه اجرا  میشود .
    با این گفته کشیش و تمام مجلس هم بی اختیا ریسه رفتند و جلسه بهم خورد ****

.

منبع :