پیمانکار آمریکایی | مکزیکی و

مکزیکی و -آکاعکس دختر خوشگل

آکاایران: پیمانکار آمریکایی ، مکزیکی و

آکاایران: تعمیر و نگهداری از کاخ سفید بصورت یک مناقصه مطرح شد.
یک پیمانکار آمریکایی، یک مکزیکی و یک ایرانی در این مناقصه شرکت کردند.
پیمانکار آمریکایی پس از بازدید محل و بررسی هزینه ها مبلغ پیشنهادی خود را 0 دلار اعلام کرد.
مسؤل کاخ سفید دلیل قیمت گذاری اش را پرسید و وی در پاسخ گفت:
400 دلار بابت تهیه مواد اولیه 400 دلار بابت هزینه های کارگران و... 100 دلار استفاده بنده.
پیمانکار مکزیکی هم پس از بازدید محل و بررسی هزینه ها مبلغ پیشنهادی خود را 700 دلار اعلام کرد.

300 دلار بابت تهیه مواد اولیه 300 دلار بابت هزینه های کارگران و... 100 دلار استفاده بنده.
..
..
 
..
..
..
اما نوبت به پیمانکار ایرانی که رسید بدون محاسبه و بازدید از محل به سمت مسؤل کاح سفید رفت و در گوشش گفت: قیمت پیشنهادی من 2700 دلار است!!!
مسؤل کاخ سفید با عصبانیت گفت: تو دیوانه شدی، چرا 2700 دلار؟!!!!!
پیمانکار ایرانی در کمال خونسردی در گوشش گفت:
..
آرام باش...

 
1000 دلار برای تو...... و1000 برای
من ....... و انجام کار هم با پیمانکار مکزیکی.
 
و پیمانکار
ایرانی در مناقصه پیروز شد!!!!


.

منبع :

پیمانکار آمریکایی

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکاایران
تبلیغات