انسان و الاغ

انسان و الاغ -آکاعکس دختر خوشگل

آکاایران: انسان و الاغ

آکاایران: انسان = خواب خوراک کار تفریح
الاغ = خواب خوراک

پس
انسان = الاغ کار تفریح

وبنابرین
تفریح – انسان = الاغ کار

بعبارت دیگر
انسانی که تفریح ندارد = الاغی که فقط کار می کند

*****
معادله ۲

مرد = خواب خوراک درآمد
الاغ = خواب خوراک

پس
مرد = الاغ درآمد

و بنابرین
درآمد – مرد = الاغ

بعبارت دیگر
مردی که درآمد ندارد = الاغ

*****
معادله ۳

زن = خواب خوراک خرج پول
الاغ = خواب خوراک

پس
زن = الاغ خرج پول

وبنابرین
خرج پول – زن= الاغ

بعبارت دیگر
زنی که پول خرج نمی کند = الاغ

*****
نتیجه گیری:

از معادلات ۲و۳ داریم:
مردی که درآمد ندارد = زنی که پول خرج نمیکند

پس:
فرض منطقی ۱: مردها درآمد دارند تا نگذارند زنها تبدیل به الاغ شوند..
و
فرض منطقی ۲: زنها پول خرج می کنند تا نگذارند مردها تبدیل به الاغ شوند.

بنابرین داریم ...

مرد زن = الاغ درآمد الاغ خرج پول
و ازفرضهای۱و۲ نتیجه منطقی میگیریم که:
مرد زن = ۲ الاغی که با هم بخوشی زندگی میکنند!

 انسان و الاغ

هنرپیشه زن ایرانی


.

منبع :

باحال ترین کلیپ ها

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکاایران
تبلیغات